Grondwaterverontreinigingen in de omgeving van een bemaling geen belemmering voor de werkzaamheden

U heeft een mooi plan. U heeft bronbemaling nodig om uw plan te kunnen realiseren. Nu bevindt zich in de omgeving een grondwaterverontreiniging. De bemaling mag de verontreiniging niet aantrekken. Hoe voorkomt u dat en hoe maakt u dat duidelijk naar het bevoegd gezag? En: hoe voorkomt u stagnatie in de planning en oplopende kosten?

De Wet Bodembescherming geeft ruimte voor een pragmatische oplossing in de vorm van een melding conform artikel 28 lid 3. De proceduretermijn van deze melding is vele malen korter dan een (deel)saneringsplan (5 weken i.p.v. 15 weken). PJ Milieu BV heeft veel ervaring met het opstellen van dergelijke meldingen en bijkomende zaken.

Wat kunt u van PJ Milieu BV verwachten als u gaat bemalen in de nabijheid van een grondwaterverontreiniging:

  1. Praktische aanpak;
  2. Kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van bodem, grondwater en lozingen;
  3. Integrale aanpak, desgewenst kunnen wij ook de zuivering of monitoring voor u verzorgen.

Deze aanpak komt naar voren in de volgende voorbeeldprojecten:

    • Bij een tankkeuring ligt 10 meter buiten de bemaling een grondwaterverontreiniging. Met een tegenbemaling inclusief zuivering is de verontreiniging op zijn plek gebleven tijdens de keuring van de tank.
    • Bij rioolaanleg nabij een voormalige autogarage is zowel het verhang als de verontreinigingssituatie gemonitoord. Zodra de verontreiniging in beweging kwam is een tegenbemaling geïnstalleerd en een ongewenst grote verspreiding voorkomen.
    • Bij rioolaanleg wordt riool aangelegd door grondwaterverontreiniging. Door de rioolstreng in de verontreiniging als eerste uit te voeren, kunnen de overige rioolstrengen zonder (kostbare) extra maatregelen worden uitgevoerd.

Als u nog vragen heeft of een vrijblijvende offerte wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden