Toekomstbestendig ondernemen

Toekomstbestendig ondernemen

Wat voor samenleving willen wij zijn? Hoe laten we de planeet achter voor onze toekomstige generaties? Welke bijdrage kan ons bedrijf leveren? Deze vragen staan aan de basis van onze werkwijze. Dat doen we via de 3P’s van People, Profit en Planet.

People

We werken met heldere gedragsnormen voor een prettige samenwerking met onze medewerkers:

 • we proberen de werkzaamheden zo gevarieerd mogelijk te maken
 • we leggen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
 • we werken volgens een structureel kwaliteitsbeleid met nadruk op welzijn, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten
 • zo verminderen we het risico op persoonlijke letsel en verbeteren de arbeidsomstandigheden
 • iedere werknemer deelt mee in de winst 
 • bij ons staat de mens centraal, niet het systeem

Het resultaat? Weinig personeelsverloop, een fijne werksfeer en een laag ziekteverzuim (< 1%).

keuring-grond-bouwstoffen

Profit

Een stabiele werkomgeving bevordert een stabiel rendement. Dat stelt ons in staat om investeringen te doen die het verschil maken. PJ Holding BV is aandeelhouder van Shares Uganda Ltd. In deze fabriek in Oeganda worden vooral biologisch geteelde zaden, granen en peulvruchten gezeefd en op een milieuvriendelijke manier geconserveerd. Hierdoor krijgen de producten een hoge zuiverheidsgraad en meerwaarde, zodat de boeren een betere prijs voor hun oogst krijgen. 

Shares Uganda B.V

Planet

Laten we de aarde benutten, niet uitputten…  

 • onze diensten zijn allen gerelateerd aan toekomstig bestendig werken: onderzoek en sanering van vervuilde grond, infiltreren van water, metingen aan bodemenergiesystemen, asbestonderzoek voorafgaand aan verwijdering en hergebruik van grond en bouwstoffen
 • we maken alleen gebruik van natuurstroom
 • we koelen alle bedrijfspanden met een bodemenergiesysteem (collectorsysteem met warmtepomp)
 • we zetten in op zoveel mogelijk digitaal, hergebruik en weinig afval 
 • nieuwe personenwagens zijn elektrisch of met E6 motor
 • bedrijfsbussen rijden al jaren op E6 motoren

Kortom; verantwoord ondernemen is stevig verankerd in ons gedachtegoed en zeker geen modegril.

Elektrische bus

Eigen foundation

In 2015 is Stichting PJ Foundation (met ANBI-status) in het leven geroepen om goede doelen te ondersteunen. Circa 5% van de winst gaat rechtstreeks naar een variëteit aan goede doelen, zoals bijvoorbeeld; muziek www.bachvereniging.nl, voetbal www.vvspartanijkerk.nl, cultureel erfgoed www.villajongerius.nl en omzien naar elkaar www.degenadebron.nl.
Ook sponsoren wij in samenwerking met stichting Woord en Daad een aantal kinderen in Bangladesh, die daardoor naar school kunnen. Dit project – Companykids – biedt betere toekomstperspectieven voor deze kinderen.

Kapel Villa Jongerius (Martine van der Voort Fotografie)

Spreekt deze visie je aan?
Wil je misschien meer weten over onze werkwijze? Neem dan gerust contact met ons op.

Kopje koffie doen?

Plan vrijblijvend een gesprek in!

Henk-Jan van Dasselaar
033 – 245 85 11
dasselaar@pjmilieu.nl

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden