Asbestinventarisatie

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Asbestinventarisatie goed geregeld

Zit er asbest in een gebouw? Om welke soorten asbest gaat het? En wat is de staat van het materiaal? Via een asbestinventarisatie krijg je helder antwoord op deze vragen. En weet je gelijk hoe het asbest verwijderd kan worden. PJ Milieu regelt het grondig en goed.

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van een gebouw (of object) naar de aanwezigheid van asbest. Een speciaal hiervoor opgeleide en gecertificeerde deskundige voert dit voor je uit.

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid:

of er asbest in een gebouw aanwezig is
om welke soorten asbest het gaat
op welke plaatsen dit zich bevindt
over de staat van het materiaal
over risico’s bij gebruik of aankoop

Via risicoklassen bepalen we aan welke eisen voor asbestverwijdering we moeten voldoen. Tijdens deze inventarisatie voeren we ook een (globale) risicobeoordeling uit. Hierbij kijken we naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Is er geen risico of is actie nodig (verwijderen of nader onderzoek)?

Certificaat voor asbestinventarisatie

Asbestinventarisaties mogen alleen door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. Uiteraard is PJ Milieu BV hiervoor gecertificeerd, zie hiervoor de website van Ascert (www.ascert.nl). 

Een asbestinventarisatie – conform het Asbestverwijderings- en Bouwbesluit – bestaat uit een:

•  vooronderzoek (deskresearch)
•  inspectie van het (volledige) gebouw; mét monstername en analyse
•  heldere rapportage (nodig voor verwijdering en sloopmelding gemeente)

Asbestverwijdering niet altijd nodig

Het is niet altijd nodig het asbesthoudende materiaal te verwijderen. Levert het asbest geen risico’s op en kan het goed worden beheerd? Dan is het opstellen van een asbestbeheersplan (conform NEN 2991) ook een optie. 

Het bepalen van de mogelijk gezondheidsrisico’s is hierbij heel belangrijk. Eventueel kan daarom een (aanvullende) risicobeoordeling, conform NEN 2991, worden uitgevoerd. Dit gaat via lucht- en kleefmonsters.

Vrijblijvende offerte opvragen?

Wil je meer weten over de kosten van een asbestinventarisatie? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. We kunnen je ook helpen met de begeleiding van de asbestsanering, een kostenraming of het opstellen van een asbestbeheersplan. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op ons kantoor.

Wij helpen je graag

Jeroen Verheuvel
Evert Top
Edwin Dunnewold
Gerben van Setten

Telefoon: 033 – 245 85 11
offerte@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden