Nader bodemonderzoek

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Nader bodemonderzoek nodig?

Nader bodemonderzoek is soms nodig om meer zekerheid te krijgen over de aard, omvang en risico’s van mogelijke aanwezige verontreinigingen. Nader onderzoek bouwt voort op de resultaten van het vooronderzoek (NEN 5725) en verkennend onderzoek (NEN 5740). 
Via nader onderzoek kun je onder andere bepalen: 

hoe hoog de kosten van sanering worden
of er een gezondheidsrisico is
hoeveel verontreinigde grond afgevoerd moet worden
of de overheid je gaat verplichten om te saneren

Voorbeelden voor een aanleiding tot nader bodemonderzoek zijn:

een sterk verhoogd zinkgehalte in het grondwater nabij een vuilstort
een verhoogd gehalte minerale olie in de grond door een lekkende tank

Dergelijk vervolgonderzoek voeren we voor je uit op basis van het NTA 5755 protocol. Bij nader bodemonderzoek is het van belang om de oorzaak, het tijdstip van ontstaan, de omvang en de eventuele risico’s te bepalen. Daarmee wordt de ‘spoedeisendheid’ van een eventuele sanering van de verontreiniging vastgesteld. Is de verontreinigingssituatie goed in beeld gebracht? Dan kunnen we ook de kosten voor een (toekomstige) sanering voor je bepalen.

Wat doen we bij nader onderzoek precies?

Via een kader van boringen en peilbuizen kunnen we de omvang van een verontreiniging vaststellen. De laboratoriumanalyse die hier op volgt, vertelt ons over de aard en mate van de vervuiling. Vervolgens kunnen we aan de hand van modellen de risico’s inschatten. Tenslotte toetsen we de ernst en spoedeisendheid aan de Wet Bodembescherming (Wbb).

Nader bodemonderzoek en saneringsplicht

Bodemverontreiniging leidt zelden tot een direct actueel risico voor mens of milieu. Een sanering is dus meestal niet spoedeisend. Een (deel)sanering wordt vaak uitgevoerd tijdens de herontwikkeling van een terrein of op verzoek van de opdrachtgever of terreineigenaar. Je bent wel saneringsplichtig bij  verontreinigingen die zijn ontstaan na 1987. Dit worden ook wel nieuwe gevallen van bodemverontreiniging genoemd. De zorgplicht is dan van toepassing. Meer over saneringsmogelijkheden lees je op onze pagina bodemsanering.

Pragmatische aanpak bij nader bodemonderzoek

De uitvoering van een nader onderzoek kan in de praktijk duur uitvallen. Dit komt omdat er te uitgebreid onderzoek wordt gedaan. Schakel daarom PJ Milieu in voor een efficiënte uitvoering van jouw nader onderzoek. Wij kiezen altijd voor optimaal onderzoek: geen overbodig, maar voldoende onderzoek om het einddoel te bereiken. 

Vrijblijvende offerte opvragen?

Wil je meer weten over de kosten van nader bodemonderzoek? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan of bel ons. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op ons kantoor.

Wij helpen je graag

Erik van Vulpen
Henk Mark
Jantine Slotboom-van Vliet
Mark Dorland
Martijn Gorter
Telefoon: 033 – 245 85 11

offerte@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden