Asbest in grond onderzoek

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Asbest in grond?
Onderzoek via NEN 5707

Asbest zit niet alleen in gebouwen. Het komt ook voor in (boven)grond, puinverhardingen of stortlocaties. Onderzoek hiernaar gebeurt eerst via vooronderzoek en daarna volgt vaak verkennend en/of nader onderzoek. PJ Milieu legt uit hoe dit werkt.

Grond is asbestverdacht als het gemengd is met bouw- en sloopafval of als er asbesthoudende materialen of vezels op de grond liggen. Is er sprake van ernstige bodemverontreiniging? Die vraag kan met verkennend en/of nader onderzoek naar asbest in grond worden beantwoord. We spreken al van bodemverontreiniging als grond meer dan 100 mg/kg ds (=gewogen concentratie) aan asbest bevat. 

In dat geval moeten we de risico’s in kaart brengen en bepaalt het bevoegd gezag – zoals de gemeente of provincie – of de betreffende grond moet worden gesaneerd. 

Onderzoeksopzet asbest in vaste bodem: NEN 5707

Onderzoek naar asbest in de vaste bodem bestaat meestal uit twee delen, namelijk:

  1. vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het historische en huidige gebruik op basis van de NEN 5725
  2. verkennend en/of nader onderzoek: het verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de NEN 5707

In het algemeen bestaat het veldwerk uit:
een grondige inspectie van het maaiveld
het graven van gaten en/of sleuven
het bemonsteren van aangetroffen ‘asbestverdachte’ materialen (meestal scherven/plaatmateriaal) en het samenstellen van grondmonsters
Onze – speciaal hiervoor gecertificeerde – mensen voeren het veldwerk uit.

Laboratoriumonderzoek: toetsing aanwezigheid van asbest in grond

De genomen monsters worden in een geaccrediteerd laboratorium onderzocht op asbest. Hierna worden berekeningen uitgevoerd om te bepalen of verder (nader) onderzoek noodzakelijk is. Tenslotte verwerken we alles in een overzichtelijk rapport met heldere conclusies en aanbevelingen.

NEN 5897 bij puinverhardingen of stortlocaties

Voor onderzoek naar asbest in puinverhardingen of stortlocaties is de NEN 5897 leidend. De opzet van dit onderzoek komt grotendeels overeen met het onderzoek naar asbest in grond. Wel gelden er bij asbest in puinverhardingen of stortlocaties andere regels dan voor asbest in grond. PJ Milieu is op de hoogte en past de juiste regels op de juiste situatie toe. 

Partijkeuring asbest in af te voeren grond of puin

Asbest kan ook voorkomen in een af te voeren partij grond of puin. Bestaat dit vermoeden? Dan is onderzoek (partijkeuring) noodzakelijk, om het hergebruik van de partij grond of puin vast te kunnen stellen. Daarmee krijg je inzicht of de grond zonder maatregelen elders toegepast kan worden, of dat de partij naar een erkende verwerker moet worden gebracht. In sommige gevallen kan de grond na zeven weer hergebruikt worden op de locatie. 

Meer weten? PJ Milieu regelt asbestonderzoek grondig en goed

Bel of mail ons gerust voor informatie of een vrijblijvend gesprek. Wil je een offerte aanvragen? Dat kan heel eenvoudig via ons offerteformulier.

Wij helpen je graag

Jantine Slotboom-van Vliet
Mark Dorland
Henk Mark
Erik van Vulpen
Martijn Gorter
Telefoon: 033 – 245 85 11
offerte@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden