Bodemenergiemetingen

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Bodemenergiesysteem aanleggen?

Bodemenergiewinning is een lange termijn oplossing om woningen, bedrijfspanden en utiliteitsgebouwen te verwarmen óf te koelen. De aanleg van zo’n bodemenergiesysteem is echter kostbaar. Dan is het belangrijk om het systeem optimaal in zijn omgeving te laten functioneren.

Daarom verzorgt PJ Milieu bodemenergie metingen. Dat helpt om technisch en economisch de juiste keuzes te maken. We verrichten bodemenergie metingen:

01

Als haalbaarheidsstudie voor bedrijven

Zo kunnen we het rendement en de risico’s van bodemenergiewinning veel beter inschatten. De resultaten van onze metingen vormen de basis voor gefundeerde beslissingen omtrent bodemenergie.
02

Vanuit provinciale regelgeving

Ook metingen aan bestaande bodemenergiesystemen verrichten we. Vaak gebeurt dit periodiek. Deze metingen zijn meestal verplicht vanuit vergunningsvoorschriften van de provincie. In dat geval doen we bijvoorbeeld jaarlijks een meting aan een werkend bodemenergiesysteem. Deze metingen worden verricht onder certificaat (BRL SIKB 2000, protocol 2002).
Opzet bodemenergie metingen

De bodemenergie metingen bestaan uit de monstername en veldregistratie van diverse variabelen. Denk aan: temperatuur, zuurstof, zuurgraad, geleidingsvermogen en de redox-potentiaal. 

In het laboratorium worden de zogenaamde macroparameters gemeten, zoals ijzer en chloride. Ons specialisme is bemonstering onder druk. Dit passen we toe voor de bepaling van opgeloste gassen, zoals: argon, zuurstof, stikstof en methaan.

Wekelijks nieuwe bodemenergie metingen

Elke week zijn wij op pad voor adviesbureaus, installatiebedrijven, boorbedrijven en overheden. De resultaten van onze metingen geven deze partijen houvast bij de engineering en uitvoering. 

In 2 jaar tijd deden we:
150

Meer dan 150 metingen bij:

  • kantoorgebouwen 
  • verzorgingshuizen
  • andere wooncomplexen
50

Ruim 50 metingen bij:

  • scholen
  • musea
  • ziekenhuizen

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor informatie, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag. Of kom langs op ons kantoor!

Martijn Gorter
Telefoon: 033 – 245 85 11
gorter@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de meest gestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden