Grondwaterzuivering

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Grondwaterzuivering

Vrijkomend grondwater tijdens bemalingen, bijvoorbeeld bij bouwprojecten of saneringen, moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voor je het mag lozen op het riool of open water.

Bevat het grondwater brandstofproducten, oplosmiddelen of metalen boven een bepaalde lozingseis? Dan is zuivering noodzakelijk. Deze kwaliteitseisen (lozingseisen) worden bepaald door het waterschap, zuiveringsschap of hoogheemraadschap.

Actief met grondwaterzuivering sinds 1990

Op het gebied van grondwaterzuiveringen heeft PJ Milieu zich vanaf 1990 ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende bedrijven in Nederland. De innovaties op dit gebied zijn voornamelijk te danken aan het feit dat we de waterzuiveringen, in nauwe samenwerking met Pijpers Bronbemalingen [link], in eigen beheer bouwen en ontwikkelen.

Ter plaatse grondwater saneren

PJ Milieu heeft zich gespecialiseerd in:

•  het ter plaatse zuiveren van water bij grondwatersaneringsprojecten
•  het ontijzeren van grondwater tijdens bouwprojecten 

De laatste jaren deden we specialistische kennis op met de anaerobe afbraak van chloorkoolwaterstoffen. Door de kennis van bronbemaling, bodemonderzoek en biologische afbraak te combineren, kunnen wij voor iedere verontreiniging een juiste grondwaterzuivering samenstellen.

Milieubewuste grondwaterzuivering 

Bij de grondwaterzuivering maken we onder meer gebruik van de volgende hoogwaardige installaties:

•  bronnerings- en vacuümpompen
•  olie/benzine-afscheiders voorzien van een zandvang en coalescentiefilters
•  biologische grondwaterzuiveringen
•  beluchters
•  torenstrippers
•  koolfilters (lucht- en waterzijdig)
•  zandfilters
combi-zuiveringen
•  luchtextractie- en injectieblowers
•  in-situ containers
•  ontijzeringsinstallaties
•  anaerobe grondwaterzuiveringsinstallaties

Hieronder zie je enkele voorbeelden van de meest verhuurde installaties:

grondwaterzuivering
mobiele-gaswasser
Project-in-beeld
01
Combi
zuivering

De combizuivering is in eigen beheer ontworpen en gebouwd. De zuivering is één geheel en is voorzien van een zandvang, olie/benzine-afscheider met coalescentiefilter, bufferbak met opvoerpomp, torenstripper met recirculatievoorziening, een bio-luchtfilter en een effluentbuffer. De zuivering is eenvoudig te plaatsen en binnen één uur operationeel. De maximale capaciteit van de zuivering is 80 m³/u.

02
Biologische
zuivering

Biologische zuivering heeft enorm veel voordelen. Het grootste voordeel is het zeer hoge rendement. De geringe afmetingen en het ontbreken van restproducten (zoals afgescheiden olie) zijn prettige bijkomstigheden. Houd voor een optimaal rendement rekening met een maximaal debiet van 10 m³/u per compartiment. De biologische zuiveringen zijn standaard voorzien van een bio-luchtfilter.

03
Actieve kool- en
zandfilters

Via fysische adsorptie verwijdert het actieve koolfilter organische verontreinigingen uit het water. De koolfilters kunnen worden gebruikt als hoofdbehandeling of als polishing step. De werking van actieve kool moet worden beschermd tegen de aanwezigheid van zwevende stof en ijzer. Een voorzuivering door beluchting gevolgd door zandfiltratie is daardoor vaak noodzakelijk. De kool- en zandfilters hebben een capaciteit van maximaal 38 m³/u/filter.

Anaerobe grondwaterzuivering

Binnen onze organisatie is veel kennis van de anaerobe afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen. We zuiveren verontreinigd grondwater in een anaerobe reactor waarbij dosering van een koolstofbron en infiltratie van effluent plaatsvindt. De anaerobe biologische afbraak is goed te combineren met bodemenergiesystemen. Daarbij lever je de (rest)warmte aan de bodem en gebruik je de koude (koeling) voor de gerealiseerde bebouwing. 

Maatwerk

De kosten van een grondwaterzuivering zijn uiteraard afhankelijk van de aard en mate van verontreiniging, de lozingseisen en het debiet. Voor ieder project stellen we een specifieke grondwaterzuivering samen zodat het rendement optimaal en de kosten minimaal zijn.

Meer weten over grondwaterzuivering?

Bel of mail ons vrijblijvend als je meer wilt weten. Of vul – uiteraard geheel vrijblijvend – het offerteformulier in. 

Ik help je graag

Nico van Keulen
Telefoon: 033 – 245 85 11
keulen@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden