Bemalingsadvies

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Bemalingsadvies

Wat is de meest optimale bemalingsmethode? Hoeveel water onttrekken we en waar kunnen we lozen? Welke regelgeving is van toepassing? Een bemalingsadvies van PJ Milieu BV schept helderheid. 

Aan het onttrekken en lozen van grondwater zijn steeds hogere kosten verbonden. Waterschappen en omwonenden willen ook meer inzicht in de omgevingseffecten, zoals zettingen. Het is daarom van groot belang om het totale waterbezwaar, onttrekkingsdebiet én invloedsgebied van een bemaling goed te modelleren en waar mogelijk te beperken.

Optimale bemalingsmethode

Stel: je wilt gaan bouwen. Dan moet de bouwput voldoende droog worden, maar het aanvragen van vergunningen, het betalen van heffingen en belastingen wil je zoveel mogelijk voorkomen. Bovendien moeten de effecten op de omgeving inzichtelijk zijn. In zo’n geval is het hoofddoel van een bemalingsadvies meestal gericht op het bepalen van het optimale totale waterbezwaar. En dit is weer afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het bouwproject. Wij helpen je bij het realiseren van de optimale bemaling. 

Hoe komt het bemalingsadvies tot stand? 

Vooraf worden gegevens verzameld over:

  • bouwplannen
  • bodemopbouw
  • stijghoogte van het grondwater
  • sondeergegevens
  • hoogte van het maaiveld ten opzichte van N.A.P.
  • resultaten van een eventuele proefbemaling
  • verontreiniging in de omgeving, etc.

Hoe meer gegevens beschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger de berekeningen en het uiteindelijke advies. 

Aantrekken verontreinigingen

Een vervelende bijkomstigheid van bemaling: soms trekt het mobiele verontreinigingen uit de omgeving aan. Vanuit onze jarenlange ervaring met grond(water)saneringen, bodemonderzoek en monitoring zijn wij gelukkig in staat goede berekeningen te maken. Zoals bijvoorbeeld van de te verwachten verplaatsing van de verontreiniging.

Ook het opstellen van een plan van aanpak is een expertise van PJ Milieu. Dit plan omschrijft welke maatregelen en monitoring nodig zijn tijdens de bemalingsperiode. 

Maatregelen zijn bijvoorbeeld een tegenbemaling of een retourbemaling in combinatie met een zuivering. Of een andere wijze van bemalen, waardoor er minder of op een andere plek water wordt onttrokken. 

Monitoring kan betrekking hebben op de kwaliteit (bemonsteren van peilbuizen) of op de kwantiteit (meten van grondwaterstanden). Aan de hand van signaal- en actiewaarden worden in een monitoringplan duidelijke afspraken vastgelegd tussen uitvoerder en vergunningverlener. 

Dit plan laten we goedkeuren door het bevoegd gezag, zoals de gemeente, provincie of het waterschap. Verder maken wij graag inzichtelijk welke vergunningen en toestemmingen aangevraagd moeten worden. En als je helemaal ontzorgd wilt worden? Laat het aanvragen van deze vergunningen en toestemmingen dan ook met een gerust hart over aan PJ Milieu. Dat is een hele zorg minder tijdens het bouwproces!

Tot slot: ook voor daadwerkelijke monitoring van de grondwaterstand of verontreinigingen tijdens de uitvoering kun je bij ons terecht.

Bemalingsadvies nodig?

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij PJ Milieu. Liever eerst wat meer informatie opvragen? Dat kan natuurlijk ook: Bel ons gerust. 

Ik help je graag

Henk Mark
Telefoon: 033 – 245 85 11
mark@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden