Certificeringen

KIWA ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem.
Download hier het certificaat.

KIWA VCA**

Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 1000

Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit.
1001: Grond.
1002: Niet vormgegeven bouwstoffen.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2000

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
2001: Plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing.
2002: Nemen van grondwatermonsters.
2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.
2018: Locatie-inspectie en monsterneming asbest in grond.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2100

Mechanisch boren (2101).
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding van bodemsanering.
6001: Begeleiding van conventionele saneringen.
6002: Begeleiding van in-situ saneringen.
6005: Begeleiding van graven in en saneren van de bodem.
6006: Begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 7000

Uitvoering van bodemsanering.
7001: Uitvoering van conventionele saneringen.
7002: Uitvoering van in-situ saneringen.
7005: Graven in en saneren van de bodem.
7006: Uitvoering van in-situ saneringen en grondwatersanering.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 7500

Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.
7510: Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie.
Download hier het certificaat.

CERTIFICATIESCHEMA

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie.
Download hier het certificaat.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden