Wat wij doen

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Zit er asbest in een gebouw? Om welke soorten asbest gaat het? Via een asbestinventarisatie krijg je helder antwoord op deze vragen.

Lees meer
Bodemenergie metingen

Bodemenergie metingen

Metingen in het kader van de winning van bodemenergie worden meestal gedaan om één van de volgende redenen: als een haalbaarheidsstudie.

Lees meer
Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Voor elke situatie kan PJ Milieu BV een optimaal onderzoeksplan opstellen.

Lees meer
Bodemsanering

Bodemsanering

PJ Milieu BV is elk jaar bij meer dan 100 bodemsaneringen betrokken. Graven, afdekken, grondwater onttrekken, voeding injecteren en monitoren. Wij weten wat het beste past in uw situatie.

Lees meer
Geohydrologie

Geohydrologie

Onder de noemer geohydrologisch advies levert PJ Milieu BV verschillende diensten, zoals; bemalingsadvies, infiltratieonderzoek en monitoring grondwaterstand.

Lees meer
Keuringen

Keuringen

PJ Milieu BV is gecertificeerd (in het kader Regeling en Besluit bodemkwaliteit) voor partijkeuringen (AP04) van grond, ‘niet vormgegeven bouwstoffen’ en asfalt.

Lees meer

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden