Partijkeuring bouwstoffen

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

AP04-keuring

Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen

Bij sommige (bouw)projecten komen er ook niet-vormgegeven bouwstoffen vrij. Hieronder vallen bijvoorbeeld puin, menggranulaat, asfaltgranulaat en  sporttechnische lagen. Na keuring is duidelijk wat de milieuhygiënische kwaliteit én toepassingsmogelijkheden zijn. 

Via een partijkeuring leggen we de kwaliteit en de bijbehorende kwaliteitsklasse helder vast. PJ Milieu is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als monsternemer in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

Stappen partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen

Volgens het protocol 1002 van de BRL SIKB 1000 nemen wij steekproefsgewijs monsters van de partij. Deze monsters gaan vervolgens naar een laboratorium voor een chemische of civieltechnische analyse. Bestaat er kans op aanwezigheid van asbest? Dan keuren we dit aspect ook mee. Overigens: bij kleine partijen (tot 50m³) is een partijkeuring veelal niet nodig, vraag ons hier gerust naar.

Keuring van sportvelden

Bij vervanging van kunstgrasvelden keuren wij de diverse materialen die vrij komen. Wat is de samenstelling en voldoen ze aan kwaliteitseisen? Vanwege het directe contact van de sporters met het materiaal is een adequate toetsing van de gezondheidsaspecten van groot belang. Zie ook dit onderzoek van het RIVM.

Keuring bouwstoffen in het algemeen

Bij bouwstoffen maken we onderscheid in ‘niet-vormgegeven bouwstoffen’ en ‘vormgegeven bouwstoffen’ (bijvoorbeeld klinkers). Algemene kenmerken bij een partijkeuring van een bouwstof zijn:

•  uitvoering en interpretatie volgens Regeling Bodemkwaliteit en protocol 1002
•  uit elke partij nemen we 12 grepen en stellen we 2 mengmonsters samen
•  de 2 mengmonsters worden meestal via uitloogonderzoek onderzocht
•  via analyseresultaten bepalen we de kwaliteitsklasse van de partij

Hierna weet je of een bouwstof wel of niet herbruikbaar is. In sommige gevallen mag de partij alleen geïsoleerd toegepast worden.

Meer weten over partijkeuring?

Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze aanpak, ervaring en werkwijze bij partijkeuringen.

Ik help je graag

Gert Staal
Telefoon: 033 – 245 85 11
staal@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden