Infiltratieonderzoek

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Goed waterbeheer met infiltratieonderzoek en drainage-advies

Goed waterbeheer wordt steeds belangrijker. Enerzijds kampen we met wateroverlast en op andere momenten is het weer veel te droog. Gelukkig zijn er steeds meer technieken, zoals infiltratie en drainage, om duurzamer met hemelwater om te gaan. PJ Milieu is hierin gespecialiseerd, we leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn.
Hoe werkt infiltratieonderzoek?

We beschrijven de bodemopbouw conform NEN 5104, dit is inclusief hydromorfe kenmerken. Daarnaast bepalen we de huidige grondwaterstanden. Ook meten we de doorlatendheid van de bodem – of het maaiveld – met infiltratieproeven.

Bij het infiltratieonderzoek kunnen we verschillende methoden inzetten. Dit is afhankelijk van de aanleiding, de situatie én bodemopbouw. Veel gebruikte methoden bij ons infiltratieonderzoek zijn:

 • de (omgekeerde) boorgatmethode
 • de constant-flow-methode
 • de dubbele ringinfiltrometer 
Infiltratieadvies

Het dimensioneren van infiltratiesystemen is een zorgvuldig klusje. Vanuit onze ervaring met modelberekeningen en infiltratieonderzoek zijn wij hiervoor een betrouwbare partner.

Het infiltratieadvies begint met het inventariseren van de bekende gegevens over grondwaterstanden, bodemopbouw en doorlatendheden. Vervolgens verzamelen we via veldonderzoek de ontbrekende gegevens. Vaak bestaat dit (deels) uit een infiltratieonderzoek. 

Een infiltratieadvies geeft onder andere informatie over:

 • de verwachte hoeveelheid regenwater
 • het verhard oppervlak
 • de benodigde bergingscapaciteit
 • het type infiltratievoorziening
 • de aanleg en het onderhoud van de voorzieningen

Door de combinatie van veldgegevens en technische kennis mag je een realistisch infiltratieadvies van ons verwachten.

Drainageadvies

Het aanleggen van een drainage is kostbaar. Dan wil je vooraf wel weten of de drainage goed gaat werken. Schakel daarom PJ Milieu in. Je krijgt bij ons een helder drainageadvies: dé basis voor een goed drainagesysteem.

Het drainageadvies start met veldonderzoek, daarbij inventariseren we de reeds bekende gegevens. Dit veldonderzoek kunnen we overigens goed combineren met andere onderzoeken, zoals een bodemonderzoek. Tijdens het veldonderzoek stellen we de bodemopbouw vast en meten we de doorlatendheid.

Via de verzamelde gegevens berekenen we de vereiste dimensionering en aanlegdiepte. Ook geven we advies voor aanleg en onderhoud van de drainage.

Advies (grond)wateroverlast

Natte kruipruimten, vochtplekken op muren, water op straat of andere plekken waar het niet hoort. Wateroverlast kan leiden tot ergernis en kosten. Ook staat het soms het beoogde gebruik in de weg. Een advies voor (grond)wateroverlast legt de oorzaken bloot en draagt oplossingen aan.

Het advies (grond)wateroverlast bestaat vaak uit drie fasen: 

 1. vooronderzoek
 2. veldonderzoek
 3. advies

Tijdens het vooronderzoek verzamelen we eerdere locatieonderzoeken, gegevens van de opdrachtgever, gemeente, BRO en het DINOloket. Daarna start het veldonderzoek. Dit bestaat onder meer uit het verrichten van handboringen, doorlatendheidsmetingen, hoogtemetingen, plaatsen van peilbuizen en/of het monitoren van de grondwaterstand.

Met deze gegevens stellen we een advies (grond)wateroverlast op. In het advies analyseren we de gegevens, sporen we de oorzaken op en wegen en modelleren we de mogelijke oplossingsrichtingen. Tot slot adviseren we over de aanleg en het onderhoud van de voorgestelde oplossingen. De combinatie van ervaren veldwerkers en doelgerichte projectleiders resulteert in een praktisch en degelijk advies voor (grond)wateroverlast.

Meer weten over deze onderwerpen?

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij PJ Milieu. Liever eerst wat meer informatie opvragen? Dat kan natuurlijk ook: Bel ons gerust.
Vraag ook naar de mogelijkheden voor het combineren van bovenstaande onderwerpen met een bodemonderzoek, een partijkeuring of asfaltonderzoek.

Ik help je graag

Henk Mark
Telefoon: 033 – 245 85 11
mark@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden