Monitoring grondwaterstand

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Monitoring grondwaterstand

Is er sprake van wateroverlast? Wordt er een grondwatermeetnet aangelegd? Of is bouwputbemaling nodig? Wat de aanleiding ook is: PJ Milieu helpt je bij het monitoren van de grondwaterstand.

Bij monitoring grondwaterstand brengen we eerst de aanleiding en de doelen helder voor je in kaart. Ook verzamelen we reeds bekende gegevens over:

  • bodemopbouw
  • grondwaterstanden
  • eventuele bestaande peilbuizen

Vervolgens stellen we een plan (monitoringsplan) voor je op, waarin we bovenstaande gegevens verwerken en de uitvoering helder omschrijven. In dit plan kunnen we ook actiewaarden voorstellen. 

Peilbuizen plaatsen

Vervolgens plaatsen we de peilbuizen. Afhankelijk van de situatie – of wens van de opdrachtgever – gebeurt dit handmatig of machinaal. Waar nodig meten we de peilbuizen in ten opzichte van NAP en het Rijksdriehoeksstelsel. Is het wenselijk om gelijktijdig de grondwaterkwaliteit te meten? Dan verzorgen we dat ook. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van een peilbuis in een watergang, om zo de oppervlaktewaterstand te meten.

Peilbuizen uitlezen 

Vervolgens lezen we de peilbuizen uit op de gewenste of voorgeschreven frequentie. De verkregen waarden toetsen we aan de normen of de zogeheten actiewaarden uit het monitoringsplan. Ook kunnen we een advies voor je schrijven over hoe je grondwateroverlast kunt verminderen. Desgewenst leveren we de grondwaterstanden voor je aan bij het BROloket.

Meer informatie over monitoring grondwaterstand

Neem gerust contact met ons op voor de juiste aanpak. Of vraag gelijk een offerte voor monitoring grondwaterstand aan!

Ik help je graag

Henk Mark
Telefoon: 033 – 245 85 11
mark@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden