In Situ bodemsanering

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

NEN 5720

In-situ sanering

Bij een in-situ sanering wordt de bodem gesaneerd zonder ontgraving van grond. PJ Milieu is bekend met een scala aan methoden. Van persluchtinjectie tot bodemluchtextractie en minder toegepaste methoden zoals anaerobe grondwatersanering.
Aerobe in-situ sanering

Aerobe saneringen – met zuurstof – worden toegepast op organische verontreinigingen als diesel, benzine en BTEX. Door luchtextractie en lucht-injectie kunnen we deze verontreinigingen in de zogenaamde onverzadigde zone (bodemlaag boven de grondwaterstand) versneld saneren. 

We brengen zuurstofhoudende lucht in de bodem om de activiteit van micro-organismen te stimuleren. Soms is het noodzakelijk de onttrokken (verontreinigde) lucht te zuiveren. Hierbij moet de bodem goed doorlatend en liefst ook homogeen qua opbouw zijn. Verder is de aanwezigheid van voldoende nutriënten (fosfaat/nitraat) van groot belang voor voldoende groei van micro-organismen en daarmee een voldoende snelle biologische afbraak.

Anaerobe in-situ sanering

Anaerobe saneringen (zonder zuurstof) passen we toe op bijvoorbeeld gechloreerde oplosmiddelen (VOCL). Voor een optimale afbraak is de beschikbaarheid van een elektronendonor van groot belang. Bij veenhoudende gronden is meestal al voldoende elektronendonor van nature aanwezig. Het inbrengen van een koolstofbron is ook mogelijk. Beide methoden kunnen gecombineerd worden met grondwateronttrekking en zuivering.

Meer weten over in-situ sanering?

PJ Milieu is gecertificeerd voor de uitvoering van in-situ saneringen, maar heeft ook de kennis en de certificaten voor het begeleidende onderzoek. Wij kunnen per geval van verontreiniging beoordelen of en op welke wijze een in-situ sanering kansrijk is. Bel of mail ons vrijblijvend als je meer wilt weten. Of vul – uiteraard geheel vrijblijvend – het offerteformulier in.

Wij helpen je graag

Nico van Keulen
Henk-Jan van Dasselaar
Telefoon: 033 – 245 85 11
offerte@pjmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden