Archieven: Services

Geohydrologie

Onder de noemer geohydrologisch advies levert PJ Milieu BV een breed spectrum aan diensten, zoals; bemalingsadvies, infiltratieonderzoek en monitoring grondwaterstand.

 

Bodemsanering

PJ Milieu BV is elk jaar betrokken bij meer dan 100  bodemsaneringen. Graven, afdekken, grondwater onttrekken, voeding injecteren en monitoren. Samen bedenken we wat het beste past in jouw situatie.

Bodemonderzoek

Hier vind je de volledige beschrijving.

Meer weten over verkennend bodemonderzoek?

Meer informatie over verkennend bodemonderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag? Neem gerust contact met ons op. Of kom langs op ons kantoor.

Jantine Slotboom-van Vliet

Projectleider
Bodemonderzoek

Erik van Vulpen | Henk Mark | Jantine Slotboom-van Vliet | Mark Dorland | Martijn Gorter

Telefoon: 033-245 85 11
E-mail: offerte@pjmilieu.nl

Asbestinventarisatie

Zit er asbest in een gebouw? Om welke soorten asbest gaat het? En wat is de staat van het materiaal? Via een asbestinventarisatie krijg je helder antwoord op deze vragen. En weet je gelijk hoe het asbest verwijderd kan worden. PJ Milieu BV regelt het grondig en goed.

Bodemenergie

Metingen in het kader van bodemenergiewinning worden vaak gedaan als haalbaarheidsstudie. De aanleg van een systeem waarbij energie (warmte/koude) uit de bodem wordt gewonnen is kostbaar. Het is daarom belangrijk vooraf het rendement en de risico’s in te schatten.

Keuring asfalt, grond- en bouwstoffen

PJ Milieu BV is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als monsternemer in het kader van de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. Binnen PJ Milieu BV zijn meerdere personen gecertificeerd voor partijkeuringen (AP04) van grond en ‘niet vormgegeven bouwstoffen’.

Hier vind je meer informatie.

Meer weten over partijkeuring AP04?

Martijn Gorter

Projectleider
Bodemonderzoek
Geohydrologisch advies

Email: staal@pjmilieu.nl
Telefoon: 033 245 85 11

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden