Bodemenergie metingen

Bodemenergie

Metingen in het kader van bodemenergiewinning worden vaak gedaan als haalbaarheidsstudie. De aanleg van een systeem waarbij energie (warmte/koude) uit de bodem wordt gewonnen is kostbaar. Het is daarom belangrijk vooraf het rendement en de risico’s in te schatten.