Bodemenergie metingen

Bodemenergie

Metingen in het kader van bodemenergiewinning worden vaak gedaan als haalbaarheidsstudie. De aanleg van een systeem waarbij energie (warmte/koude) uit de bodem wordt gewonnen is kostbaar. Het is daarom belangrijk vooraf het rendement en de risico’s in te schatten.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden