Email Disclaimer

Email disclaimer

Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, willen wij u vragen direct contact met ons op te nemen op telefoonnummer 033-2458511 of per e-mail op info@pjmilieu.nl. Tevens verzoeken wij u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, dit omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.

Bericht voor bodemsaneerders of bodemonderzoekers die verder willen.


Dit zal sluiten in 10 seconden